Overijsselse Bond van Muziekverenigingen

Insignes & Oorkondes bestellen

Bij de bestelling van onderscheidingen moet men vermelden:

  • de voor- en achternaam van de jubilaris

  • het aantal jaren lidmaatschap

  • datum waarop de onderscheiding wordt uitgereikt

Het e-mailadres voor het aanvragen van een onderscheiding en/of oorkonde luidt: jubileumfunct@obmov.nl.

De bestelling wordt zo spoedig mogelijk in bewerking genomen. Er wordt per email een bevestiging verstuurd als de bestelling verzonden wordt met een digitale factuur.

Het factuurbedrag moet binnen 14 dagen bijgeschreven worden op het rekeningnummer NL65 RABO 0147 3954 29.


© 2019 Overijsselse Bond van Muziekverenigingen LINKS